21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Arranjament de camins agrícoles municipals

S’ha realitzat una actuació d’arranjament de camins agrícoles municipals. Aquesta ha consistit en el reforç del ferm existent amb formigó. Els camins arranjats han estat:

  • Camí dels Tres Castells. 
  • Camí del molí la Roca. 
  • Accés a l’aparcament del Molí la Vella.

L’Actuació ha tingut un import de 4.993,77 Euros i ha estat finançada amb recursos propis de l’Ajuntament de la Sénia