Arranjament de camins agrícoles municipals

S’ha realitzat una actuació d’arranjament de camins agrícoles municipals. Aquesta ha consistit en el reforç del ferm existent amb formigó. Els camins arranjats han estat:

  • Camí dels Tres Castells. 
  • Camí del molí la Roca. 
  • Accés a l’aparcament del Molí la Vella.

L’Actuació ha tingut un import de 4.993,77 Euros i ha estat finançada amb recursos propis de l’Ajuntament de la Sénia