Diumenge, octubre 1, 2023
General

Intervencions a la zona de Valldebous

Ha finalitzat les obres del projecte de  CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

En aquests treballs, s’han realitzat les següents actuacions:

CREACIÓ D’UN NOU HABITATS AMFIBIS

La principal actuació per fer possible la conservació,augment de la distribució i diversitat dels amfibis d’unterritori consisteix en incidir sobre els ambients aquàticsque utilitzen per a reproduir-se..

El programa de creació de basses que s’ha dissenyat enel present projecte comprèn la creació de tres tipologiesde punt d’aigua diferent; bassa efímera, bassapermanent i abeurador. El projecte ha fet la Creació d’una nova bassa de 225 m2 de superfície amb les anteriors característiques i remats ambientals per a donar l’aparença de naturalitat

NOVA AREA DE LLEURE A VALLDEBOUS

Aquesta nova área de lleure s’ha creat en una finca propietat del Centre Excursionista Refalguerí, el qual l’ha cedit parcialment. Gràcies a això, s’ha pogut portar a terme aquesta actuación, pel que l’Ajuntament de la Sénia els hi està molt agraït.

Aquesta nova zona de lleure, pretén realitzar un parquing per a vehicles de 10 places de capacitat per que els usuaris puguin arribar per a fer diferents actuacions relacionades amb la natura: ▪ Senderisme▪ Observacions de fauna ▪ Bicicleta de muntanya▪ Estades a la natura

Aquest aparcament està al costat del camí, fent un petit desmont i contenint les terres amb marge de pedra seca (quedant completament integrat al paisatge). Les terres que es generin amb aquesta tasca, s’han fetservir per a fer un sobreample al camí.

També s’ha exectutat una àrea de lleure en la parcel·la que ha consistit en: una neteja de la zona,  la instal·lació de diferents taules de pícnic de fusta tractada en autoclau (9 unitats de taules per a adults i 9 per a xiquets/es) en punts seleccionats de la parcel·la seleccionada i també s’han posat baranes de fusta i escales per a facilitar l’accés.

El conjunt de la instal·lació projectada, aconsegueix un nou punt d’arribada a la Vall de Valldebous de cara al públic en general i a partir d’aquest, tenir una oferta d’activitats de natura dirigides a la població. 

Per altra banda, el PN Ports, realitzarà la neteja i arranjament de senders, cartelleria i difusió d’aquest nou punt.

Aquestes actuacions han tingut un import de 59.952,10 Euros (IVA inclòs) i han rebut una subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, relativa als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).