Dissabte, setembre 30, 2023
General

Actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans, anualitat 2020

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de 24 de novembre de 2020, va atorgar a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 2.705,93 € per al finançament de l’actuació de protecció de la Salut Pública destinada a la reducció d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans.

Regidoria de l’Àrea de les Persones