Dissabte, setembre 30, 2023
AgriculturaGeneral

Arranjament de camins agrícoles

S’ha realitzat una actuació d’arranjament dels camins agrícoles, englobada dintre del “PROJECTE EXECUTIU DE RESTABLIMENT I MILLORA DEL PAS DELS CAMINS DEL BARRANC DEL CONSUL, ESCARPS, DELS CABANILS I DEL MAS DE LLUNETA A LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA)”. Amb un import de 49.385,77 €, finançat al 95%, és a dir amb 46.916 euros mitjançant la subvenció de la Diputació de Tarragona per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019.