Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstecs concertats per Ajuntaments i Consells Comarcals. Convocatòria 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per a interessos de préstecs concertats exercici 2019 per un import de 4.101,22 euros.