Des del Dept. de Turisme de l'Ajuntament de la Sénia i seguint les pautes incorporades al Pla d’Acció de l’Ajuntament de la Sénia 2017-2020, un dels punts que destaquem és el d’aconseguir una bona infraestructura turística. Paulatinament, s’ha anat renovant part d'aquesta infraestructura, ja que es trobava obsoleta i en mal estat. Algunes de les accions que s’han dut a terme l’any 2018 en aquest sentit són:

  • Renovació de la senyalització dels parcs infantils. L’Ajuntament de la Sénia, va obtenir l’any passat el Segell de Natura i Muntanya en Família que atorga l’Agència Catalana de Turisme. Per aquest motiu, és requisit de vital importància que mantinguem els parcs infantils en bon estat i ben senyalitzats.
  • Reedició del vinil del Memorial Democràtic situat a l’exterior del Centre Marcel·lí Domingo (on s’ubica l’Oficina de Turisme) i que promociona la història del Camp d’Aviació de la Sénia, actiu turístic d’especial rellevància i gran interès del municipi.

Així mateix, cal ressaltar que aquestes accions s’han dut a terme amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, organisme que ha aportat una part significativa de la despesa realitzada.

Amb la col·laboració de: