caeuenfrgldeitptrorues

L'Ajuntament de la Sénia informa que ha sortit publicada la convocatòria referent als Ajuts per l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral de les persones joves menors de 30 anys acollides al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

El termini de presentació de sol·licituds, que es farà de forma telemàtica, des del 20 de juliol fins el 15 d'octubre de 2018. L’import de la subvenció serà de 9.900,00 € per a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que romanguin de forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al RETA o règim alternatiu.

Més informació de la convocatòria en aquest enllaç