caeuenfrgldeitptrorues

Les pràctiques “ODISSEU” consisteixen a incentivar mitjançant una contraprestació econòmica l’estada de joves universitaris en pràctiques a empreses situades a territoris rurals.

Aquestes pràctiques les promou la Generalitat de Catalunya amb el suport dels fons europeus LEADER, ja que se subvenciona la meitat del cost, i es desenvolupen en el marc de Convenis de Cooperació educativa amb les universitats.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de la Sénia va incloure el seu perfil d’empresa col·laboradora i ha pogut seleccionar 5 estudiants universitaris del municipi, els/les quals realitzen 300 hores de suport als Serveis Socioculturals, als Serveis Tècnics i a les Oficines.

És la primera vegada que es fa una experiència com aquesta i l’Ajuntament valora molt positivament haver pogut oferir aquesta oportunitat a 5 joves seniencs (adjuntem foto).

Hem estat l’organisme de tot Catalunya que més alumnes ha demanat.

Esperem l’any que ve poder repetir.

Regidoria d'Hisenda, Personal i Ensenyament
Ajuntament de la Sénia