URBANISME

La regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.  


Regidora: Pau Garcia Bel
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Ja s’han finalitzat les obres de redistribució del vestíbul del Centre d’Entitats.
Atès que a l’edifici del Centre d’Entitats hi havia un gran vestíbul desaprofitat, es va proposar redistribuir-lo per aconseguir dos espais tancats i convertir-los en sales polivalents on poder fer reunions, exposicions, jornades...
Amb aquesta nova distribució es millora considerablement el servei que l'Ajuntament presta a les entitats locals.
Aquestes millores han tingut un cost total de 10.394,59€, rebent una subvenció per part de Diputació de Tarragona de 5.194,59€ i uns recursos propis de 5.200€.

 

Actuació de protecció i impermeabilització al safareig de la Plaça, molí de la Vila i el de Virgili

S'ha portat a terme una actuació de protecció, restauració i protecció dels entorns del safareig de la Plaça, molí de la Vila i el de Virgili (zona de la costa dreta), consistent en:

S'han instal·lat 20 metres de barana de protecció d'acer al lateral del mur de l'Avinguda del País Valencià. També s'han reforçat les proteccions de les escales existents i s'ha repujat la barana existent.

 

CAMÍ DEL POVET DEL TORRIL

S'ha actuat al llarg de 296 metres del camí. Realitzant una desbrossada i reperfilada amb el material existent. Després s'ha formigonat amb formigó HA-25 reforçat en fibres, abocat des de camió. També s'ha realitzat un “parxejat” d'un tram de 5 metres.

 

S'ha realitzat una actuació consistent en la instal·lació de dos embornals de pluvials:

Subcategories