URBANISME

La regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.  


Regidora: Pau Garcia Bel
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de pavimentació de carrers. Anualitat 2018 al municipi de la Sénia” , mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2018-0435 de data 25/06/2018.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Butlletí número 107 del 04/06/2018) de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini (fins el 08/08/2018) podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament AQUÍ

Subvenció de 164.049 € del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018 de la Diputació de Tarragona per a l’Ajuntament de la Sénia.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018, dintre de les línies de Programa d’inversions i Programa de despeses corrents, amb el següent detall:

 • Programa d’inversions:
  • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
  • Municipi: La Sénia
  • Descripció de l’actuació subvencionada: Millora i adequació de diversos espais municipals per ampliar l’oferta lúdic-esportiva de la població
  • Pressupost elegible: 55.780,95€
  • % concedit:95%
  • Import concedit per la Diputació de Tarragona: 52.991.90€

 

 • Programa de despeses corrents:
  • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
  • Municipi: La Sénia
  • Descripció de l’actuació subvencionada: Despeses corrents
  • Pressupost elegible: 111.057,10€
  • % concedit:100%
  • Import concedit per la Diputació de Tarragona: 111.057,10€

Està previst que les obres es realitzin durant el 2018.

Aquestes actuacions es realitzaran amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

El parc infantil de la Plaça del Prigó s’ha adequat per als més petits de la casa. En aquest parc s’han instal·lat elements que oferiran als nens i nenes d’entre 0 i 8 anys un espai on podran jugar i divertir-se en total seguretat.

Amb la instal·lació de paviment continu de cautxú, la instal·lació d’uns jocs infantils adequats a la seva edat i una millora de l’entorn, s’espera que els veïns de la població puguin gaudir d’aquest nou espai.

Així mateix, també s’ha aprofitat l’actuació per millorar l’enllumenat exterior de la plaça, substituint l’existent per nous punts de llum LED més eficients energèticament que ens donaran un millors nivells luminotècnics.

S'ha creat un nou espai verd a la zona de la Colònia Europa/La Solana. Es tracta de la transformació de 130 m2 d'un antic accés per a vehicles en una zona verda abancalada, que vol imitar les finques agrícoles existents i la plantació de 2 oliveres procedents d'una finca municipal. A part de la pròpia zona verda s'ha fet un passadís que comunica de forma peatonal el camí de la costa de la Pedrola amb la zona urbana.
 

S’ha soterrat la xarxa telefònica existent, que es trobava en molt mal estat entre Avinguda de la Generalitat i Passeig de la Clotada. En aquest punt hi va haver nombroses incidències amb vehicles de grans dimensions que van provocar talls amb la xarxa telefònica. Amb aquesta actuació s’ha soterrat tota la xarxa i s’ha retirat la xarxa que es trobava en mal estat.

Subcategories