S’ha soterrat la xarxa telefònica existent, que es trobava en molt mal estat entre Avinguda de la Generalitat i Passeig de la Clotada. En aquest punt hi va haver nombroses incidències amb vehicles de grans dimensions que van provocar talls amb la xarxa telefònica. Amb aquesta actuació s’ha soterrat tota la xarxa i s’ha retirat la xarxa que es trobava en mal estat.