S'han realitzat actuacions d'arranjament de camins agrícoles, concretament en:

  • Camí dels Tres Castells: construcció de cuneta de pluvials i reparació del camí amb formigó HM-20 reforçat amb fibres.
  • Camí del Batanet: pavimentació de 350 metres del camí amb formigó HM-20 reforçat amb fibres.