Ampliació del formigonat del Parc Municipal per millorar l’accessibilitat del recinte.