En data 7 de gener de 2020, s'ha publicat al perfil del contractant d'aquest ajuntament l'anunci de licitació mitjançant procediment obert, per a l'execució de les obres de millora energètica i de l'accessibilitat de l'Ajuntament de la Sénia.

El contracte es divideix en 2 lots:

  • Lot 1: Execució de les obres del Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'edifici de l'Ajuntament de la Sénia, en concret la rehabilitació de la envolvent tèrmica de l'Ajuntament. La licitació d'aquest lot s'emmarca dins del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible període 2014-2020, Objectiu Específic OE 431. Eficiència energètica a l'edificació i a les infraestructures i serveis Públics, Mesura 01. Rehabilitació energètica de la envolvent tèrmica dels edificis i dependències municipals existents, amb el cofinançament del 50% pel Programa Operatiu.
  • Lot 2: Execució de les obres del Projecte de millora de l'accessibilitat de l'Ajuntament de la Sénia

El termini de presentació d'ofertes és el dia 6 de febrer de 2020.

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=57325246&lawType=