PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Resultats de les proves del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d’agents de la policia local de la plantilla de personal funcionari d'aquesta corporació, amb caràcter d'interinitat:

Prova 1 - Coneixements de llengua catalana

Prova 2 - Aptitud física

Prova 3 - Coneixements del territori, cultura i actualitat

Prova 4 - Cas pràctic i coneixements professionals

Prova 5 - Psicotècnic

Prova 6 - Entrevista personal

Resultats fase de concurs

Resultat final del procés de selecció