PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

ANUNCI

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia núm. 2018-244 de data 17 d’abril de 2018, s'ha aprovat la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, els membres del tribunal i la data de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu del Punt d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de la Sénia, en règim de personal laboral temporal amb contracte de relleu.

Podeu veure l'anunci complet fent clic AQUÍ.