Consulteu la llista d'aspirants admesos i exclosos, la data, hora i lloc de la convocatòria AQUÍ.

Les persones aspirants que no han de realitzar la prova de català queden convocades directament a la segona prova "Teòrico-pràctica".