PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2017-0291 de data 3 de maig de 2017 s’han aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de llocs de treball temporal d’auxiliars administratius per cobrir temporalment les necessitats del personal d’administració.

Podeu consultar les bases reguladores que regiran la convocatòria fent clic AQUÍ.

Presentació d'instàncies: Del 16 de maig al 5 de juny (Ambdós inclosos).

Podeu descarregar la instància model AQUÍ.