PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Què oferim? Contracte a jornada completa de 2 mesos, amb la possibilitat d’ampliar-lo 15 dies més.

Activitat: Casal d’estiu Espavil 2021 del 28 de juny al 6 d’agost (i del 30 d’agost al 10 de setembre, segons demanda)

Requisits i documentació a presentar:
- Currículum vitae
- DNI
- Carnet de Direcció de Lleure Infantil i Juvenil
- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
- Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (caldrà  justificar-ho documentalment)
- Proposta programació d’activitats lúdiques i esportives per al casal d’estiu (una setmana amb horari de 9 a 13 i de 16 a 20h) on es tinguin en compte els criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020 del PROCICAT.

On presento la sol·licitud? A la seu electrònica de l’Ajuntament o, presencialment, al PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (Passeig de la Clotada, 7), emplenant el formulari d’instància amb la documentació requerida.

Fins quan? El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de març de 2021.

PROTOCOL ESPECÍFIC PER A CASALS D'ESTIU