PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Anunci bases de convocatòria de procés selectiu en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, Auxiliar de Serveis (exp. 265/2019)

Anunci esmena Base 2. Condicions de les persones aspirants (exp. 265/2019)

Presentació sol·licituds: Preferentment a través de la Seu electrònica https://lasenia.eadministracio.cat/info.0 Tràmits destacats/Sol·licitud d’admissió a proves selectives, també podeu presentar-les al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 baixos) o altres sistemes vàlids de registre d’entrada. S’ha de fer constar exp. 265/2019

Termini presentació sol·licituds: 26/03/2021