CASAL D’ESTIU COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

MOU-TE 2019

  

MONITOR/A D’ESPORTS – MONITOR/A DE LLEURE

Jornada: de dilluns a divendres, 20 hores setmanals (matí)

Contracte: del 25 de juny al 26 de juliol

Requisits i documentació que cal presentar:

  • Currículum vitae
  • DNI
  • Inscripció al ROPEC (Registre oficial de professionals de l’educació física i l’esport de Catalunya) o Carnet de Monitoratge de Lleure Infantil i Juvenil
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
  • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

 

PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

Presentar el formulari específic d’instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies compulsades o es podran compulsar en el moment de la presentació a la vista del document original.

Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (C. Tortosa, 1 – Planta baixa)

Termini de presentació de sol·licituds: 5 de juny de 2019