Resultat segon exercici - PROVES FÍSIQUES

Resultat tercer exercici - PROVA CULTURA GENERAL

Resultat quart exercici - PROVA TEÒRICA

Resultat cinquè exercici - PSICOTÈCNIC

Resultat sisè exercici - CAS PRÀCTIC

Resultat valoració de mèrits, entrevista i puntuació final