Podem veure l'Anunci del nomenament a la funcionaria de carrera d'administratiu/va de gestió AQUÍ