PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Isa Castell Solà
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

S'ha realitzat una actuació consistent en la instal·lació de dos embornals de pluvials:


- Un de transversal, situat a la cruïlla del carrer Barranquet amb el passeig de la Clotada, consistent en un canal de formigó monobloc.

- Un situat al lateral del passeig de la Clotada, situat abans de l'illa de contenidors de davant l'entrada a les piscines municipals.

Aquesta actuació complementa la instal·lació del col·lector de pluvials del carrer Barranquet, que es va realitzar l'any passat, i fa que l'escorrentiu pluvial entri en més facilitat al col·lector, facilitant la vialitat els dies de fortes pluges.