caeuenfrgldeitptrorues

XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, l’encàrrec de gestió, l’aprovació del conveni i la delegació de competències per a l’operació de Xarxa de calor de proximitat del FEDER, gestionat per la Diputació de Tarragona, per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al Complex Educatiu de la Sénia (Menjador escolar, llar d’infants, col·legi part vella i part nova).

MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE LA SÉNIA S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, ratificar la modificació del conveni amb l’AES, per aportar la quantitat de 3.600€, donat a l’augment de costos en gestió i organització de l’escola esportiva, organització d’activitats esportives i col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament.

CONTROL INTERN DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ. S’aprova amb l’abstenció del PDeCAT, el model de control intern de la intervenció, que regula els procediments de despesa, obligacions, drets i ingressos en comptabilitat de l’Ajuntament.

DESPLEGAMENT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, la moció que insta al Departament de Treball, Afers Socials i Família a ser més transparents en quant a la publicació de dades i estat de desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania i compromet al municipi a realitzar tasques d’informació, suport i divulgació dels requisits per poder accedir-hi la ciutadania.