caeuenfrgldeitptrorues

BONIFICACIONS IBI 2018 EN FOMENT DE L’OCUPACIÓ S’aprova amb les abstencions de Junts-ERC-AM i el PSC-CP, les bonificacions parcials de les quotes d’IBI urbana, en relació al nombre de treballadors contractats, als comerços i les indústries del municipi, per fomentar l’ocupació.

 BONIFICACIONS IBI ALS SOLARS PRIVATS AMB ÚS DE PÀRQUINGS PÚBLICS S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, bonificar el 90% de la quota integra dels solars privats cedits temporalment a l’Ajuntament per a l’ús de pàrquing públic.

BONIFICACIONS IBI PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, les bonificacions parcials d’IBI als immobles que es desenvolupen activitats culturals, entitats sense ànim de lucre.

BONIFICACIONS IBI PER INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP, bonificar el 30% de la quota íntegra de l’IBI als béns immobles que han instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

BONIFICACIONS IBI RÚSTICA PER ACTIVITATS AGROPECUÀRIES S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, les bonificacions del 50% d’IBI, als immobles que desenvolupen activitats agropecuàries al municipi.