caeuenfrgldeitptrorues

DECLARACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ MEDIEVAL COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL LOCAL S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, la declaració com a Bé d’Interès Cultural Local (BCIL) de la construcció medieval situada al c/Galileu,21, ja que la seva façana, atalussada, forma part d’un mur d’una amplada de metre i mig o dos metres que hauria configurat un sistema de defensa emmurallada dins de l’àrea del conjunt històric medieval del poble.

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I SUPORT A LA VAGA FEMINISTA S’aprova per unanimitat dels 12 assistents el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i continuar treballant per elaborar plans d’igualtat que redueixin la bretxa salarial, la promoció de les dones a l’àmbit laboral i la conciliació amb la vida personal. També es dona suport a la Vaga Feminista i Jornada reivindicativa del 8 de març.