caeuenfrgldeitptrorues

CONVENI CESSIÓ D’ESPAIS A LA FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS. S’aprova per unanimitat dels 12 assistents la ratificació del conveni que cedeix l’ús de diversos espais municipals a la Fundació privada Gentis per a que puguin desenvolupar tallers i formació.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI 2019. S’aprova amb les abstencions del PDeCat, ERC-AM i PSC-CP modificar l’ordenança del IBI per al foment de l’ocupació, amb un increment de bonificacions a les empreses que tinguin major nombre de contractes indefinits i hagin augmentat la contractació.

CONVENI DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER A L’ARRANJAMENT DE CAMÍ AGRÍCOLA. S’aprova per unanimitat dels 12 assistents, adherir-se al conveni del Consell Comarcal del Montsià per poder rebre la subvenció de 16.976,66€ per a realitzar les obres d’arranjament del camí transversal d’unió del camí de les Planes Noves, les Planetes i Mitanplana.

MODIFICACIÓ DEL PLA DE “LA SOLANA”. S’aprova inicialment per unanimitat dels 12 assistents, modificar el perímetre regulador de les illes 3 i 4 del subsector 6-A, per millorar la incidència solar de les parcel·les.

APROVACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC. S’aprova inicialment per unanimitat dels 12 assistents, el nou pla d’ordenació que regula el plantejament urbanístic del municipi.

RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS. S’aprova amb l’abstenció del PDeCat actualitzar i introduir les variacions en l’inventari de la corporació a data 31 de desembre de 2017.

DONAR NOM A UN ESPAI PÚBLIC “1 D’OCTUBRE DE 2017”. S’aprova amb els vots en contra del PP i PSC-CP,  donar el nom “1 d’octubre de 2017” a un espai públic o col·locar una placa o fer un monòlit com a mostra de reconeixement públic.