MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Regidoria de Mitjans de Comunicació és l'encarregada de gestionar lo Senienc, lo Full, els pregons, l'eBando, la Web... així com tots els altres instruments que l'Ajuntament utilitza per comunicar-se amb els ciutadans.
Podeu veure els nostres plens al Youtube a l'enllaç següent. Enllaç


Regidor: Pau Garcia Bel
Secretaria: Anna M. Miguel
  Adreça electrònica: comunicació@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

NOTA DE PREMSA – PLE ORDINARI 30/07/2018

ACORD PER HABITATGES DE TANTEIG I RETRACTE. S’aprova per unanimitat, l’adhesió a l’acord marc de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per fer possible el dret de tanteig i retracte en cas que l’Ajuntament vulgui adquirir algun habitatge amb finalitats socials.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. S’aprova per unanimitat, estructurar els llocs de treball de forma més adequada a les necessitats de l’ajuntament, assignar les funcions i atribucions a desenvolupar el personal que ocupa el lloc de treball.

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. S’aprova amb les abstencions del PDeCAT, ERC-AM i PSC-CP, la valoració dels llocs de treball la qual comporta l’especificació i la determinació de les retribucions complementaris dels respectius llocs.

CONVENI PER A LES VISITES A LES RÈPLIQUES D’AVIONS. S’aprova per unanimitat, el conveni amb el Sr. J.R.B el conveni que permet les visites guiades a les rèpliques dels avions Polikarpov I-16 i Tupovel, complementant les visites culturals que es realitzen al Camp d’Aviació de la Sénia.

FESTES MAJORS 2018. S’aprova amb les abstencions d’ERC-AM i PDeCAT, el programa oficial d’actes de les Festes Majors 2018 del 18 al 27 d’agost de 2018 (ambdós inclosos) i la ratificació de caràcter tradicional del correbous dins de les Festes Majors 2018 com a manifestació festiva popular des de temps immemorials.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL. S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats per una sèrie de documents comptables, com el balanç de situació, el compte de resultat econòmic, liquidació i la memòria, d’on es deriva que l’entitat local presenta una situació d’equilibri patrimonial i financer.