MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Regidoria de Mitjans de Comunicació és l'encarregada de gestionar lo Senienc, lo Full, els pregons, l'eBando, la Web... així com tots els altres instruments que l'Ajuntament utilitza per comunicar-se amb els ciutadans.
Podeu veure els nostres plens al Youtube a l'enllaç següent. Enllaç


Regidor: Pau Garcia Bel
Secretari: Alba Paredes
  Adreça electrònica: comunicació@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, l’encàrrec de gestió, l’aprovació del conveni i la delegació de competències per a l’operació de Xarxa de calor de proximitat del FEDER, gestionat per la Diputació de Tarragona, per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al Complex Educatiu de la Sénia (Menjador escolar, llar d’infants, col·legi part vella i part nova).

MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE LA SÉNIA S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, ratificar la modificació del conveni amb l’AES, per aportar la quantitat de 3.600€, donat a l’augment de costos en gestió i organització de l’escola esportiva, organització d’activitats esportives i col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament.

CONTROL INTERN DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ. S’aprova amb l’abstenció del PDeCAT, el model de control intern de la intervenció, que regula els procediments de despesa, obligacions, drets i ingressos en comptabilitat de l’Ajuntament.

DESPLEGAMENT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, la moció que insta al Departament de Treball, Afers Socials i Família a ser més transparents en quant a la publicació de dades i estat de desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania i compromet al municipi a realitzar tasques d’informació, suport i divulgació dels requisits per poder accedir-hi la ciutadania.