MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Regidoria de Mitjans de Comunicació és l'encarregada de gestionar lo Senienc, lo Full, els pregons, l'eBando, la Web... així com tots els altres instruments que l'Ajuntament utilitza per comunicar-se amb els ciutadans.
Podeu veure els nostres plens al Youtube a l'enllaç següent. Enllaç


Regidor: Pau Garcia Bel
Secretaria: Anna M. Miguel
  Adreça electrònica: comunicació@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS. Es realitza per sorteig informàtic dels ciutadans/es que hauran de formar part de les meses electorals el dia 28 d’abril de 2019, ubicades a la Casa de cultura, l’Ajuntament i a l’Escola Jaume I.

BONIFICACIONS IBI PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS S’aprova per unanimitat dels 12 assistents les bonificacions parcials d’IBI als immobles que es desenvolupen activitats culturals, entitats sense ànim de lucre.

BONIFICACIONS IBI 2019 EN FOMENT DE L’OCUPACIÓ S’aprova amb les abstencions de PDeCAT, Junts-ERC-AM i el PSC-CP les bonificacions parcials de les quotes d’IBI urbana, en relació al nombre de treballadors contractats, als comerços i les indústries del municipi, per fomentar l’ocupació.

BONIFICACIONS IBI RÚSTICA PER ACTIVITATS AGROPECUÀRIES S’aprova per unanimitat dels 12 assistents les bonificacions del 50% d’IBI, als immobles que desenvolupen activitats agropecuàries al municipi.

PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2019-2020. S’aprova amb les abstencions de PDeCAT, Junts-ERC-AM i el PSC-CP l’aprovació del Pla Econòmic 2019-2020, per incompliment en els objectius de l’estabilitat i regla de despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, conseqüència de la incorporació de crèdits per al finançament d’inversions.