MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Regidoria de Mitjans de Comunicació és l'encarregada de gestionar lo Senienc, lo Full, els pregons, l'eBando, la Web... així com tots els altres instruments que l'Ajuntament utilitza per comunicar-se amb els ciutadans.
Podeu veure els nostres plens al Youtube a l'enllaç següent. Enllaç


Regidor: Pau Garcia Bel
Secretaria: Anna M. Miguel
  Adreça electrònica: comunicació@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de la Sénia per al dimecres dia 9 d'agost, a les 19.30 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia, previst per a la sessió:

1.Dictamen d’aprovació de l’adhesió del municipi de la Sénia al procés d’implementació del segell de natura i muntanya en família, de l’Agència Catalana de Turisme, a les localitats que conforme el Parc Natural dels Port

2.Proposta d’adjudicació del contracte d’obres de construcció del pavelló polivalent per procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

3.Dictamen de suspensió cautelar de les Plusvàlues.

4.Dictamen sobre declaració d’utilitat municipal i reconeixement de bonificació de l’IBI d’immoble situat a la Ctra. TP-311, Km 21.5 de la zona industrial tipus A, Polígon 53, Parcel·la 4.

5.Dictamen d’aprovació de l’estratègia territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació Montsià 2026.

6.Donar compte de l’informa d’execució trimestral.