artesania

PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Isa Castell Solà
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Durant els passats mesos d’octubre i novembre s’han realitzat actuacions d’aclarida de millora al barranc de Valldebous. Concretament a l’entrada del barranc, amb una superfície de 10 ha, i al voltant de la bassa d’extinció d’incendis del povet de la Massanera, amb una superfície de 3 ha. Les actuacions estaven incloses al Pla d’Ordenació Forestal del barranc de Valldebous.

El finançament de les actuacions ha sigut a càrrec dels ajuts a la gestió forestal sostenible del Departament d’Agricultura, amb una aportació de 14.242 € i 3.151 € a càrrec de l’Ajuntament.

(fotos: Arabogues)