Durant els passats mesos d’octubre i novembre s’han realitzat actuacions d’aclarida de millora al barranc de Valldebous. Concretament a l’entrada del barranc, amb una superfície de 10 ha, i al voltant de la bassa d’extinció d’incendis del povet de la Massanera, amb una superfície de 3 ha. Les actuacions estaven incloses al Pla d’Ordenació Forestal del barranc de Valldebous.

El finançament de les actuacions ha sigut a càrrec dels ajuts a la gestió forestal sostenible del Departament d’Agricultura, amb una aportació de 14.242 € i 3.151 € a càrrec de l’Ajuntament.

(fotos: Arabogues)