S'han obert nous trams del camí fluvial del Riu Sénia, concretament:
- Del Molí la Vella a la Font del Draper (300 metres)
- De la Font del Draper a les Escales de fusta de la platgeta (50 metres)
- El Baixador al riu pel Molí Samarro (200 metres)

A banda de l'anterior, també s'han rehabilitat ambientalment diferents punts del riu Sénia (Toll dels Arenals i el Partidó)

Tots els trams s'han fet recuperant antigues sèquies històriques en desús, pel que també s'ha posat en valor el patrimoni industrial del municipi.

L'Actuació ha estat realitzada per l'Ajuntament de la Sénia i ha rebut una subvenció per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Afegir també que, amb la intenció de complementar els treballs realitzats, s'han instal·lat diverses cartelleres interpretatives per indicar el traçat del camí fluvial del riu Sénia i, així, destacar-ne els seus elements més significatius. Dos cartelleres s'han instal·lat a l'escala de fusta de la Font del Draper i, una altra, al Partidó.