En data 13 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar la sol·licitud de subvenció per a la implantació de les mesures recollides als Plans d’Acció d’Energies Sostenibles (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Convocatòria 2017, gestionada per la Diputació de Tarragona.

Per a per a la substitució de les lluminàries actuals del C/Barcelona per lluminàries LED més eficients. En contret amb l’actuació es pretén substituir les 35 lluminàries existents al c/Barcelona de 250W de VSAP, per noves lluminàries LED menys potents, més eficients energèticament i que donaran un major rendiment luminotècnic. A més amb la substitució d’aquestes lluminàries s’aconseguirà una reducció de potència instal·lada de 4,7kW, és milloraran els nivells luminotècnics i la reproducció cromàtica del carrer.  Aquesta actuació inclou un pressupost de 13.189.50€ més 2.769,80€ (IVA), es a dir un total de 15.959,30€.

En data 9 de març de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar concedir la subvenció per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntament adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses, entre els quals consta l’Ajuntament de la Sénia. S’ha concedit una dotació de 13.152€ per poder dur a terme la substitució de les lluminàries del c/Barcelona.