S'ha rebut una subvenció des de les convocatòries dels ajuts de la gestió forestal sostenible. Resolució ARP/2806/2017 de 23 de novembre (expedient TE22203517) de la Generalitat de Catalunya, departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi), per a fer la revisió del pla d'ordenació de la finca forestal de titularitat municipal de Valldebous (CUP17). L'import de la subvenció ascendeix al 100% de la redacció i ascendeix a 10.112,20 Euros.
Això permetrà posar al dia el document de gestió, que data del febrer del 2007 i que caducava el present any.
 
Aquest tindrà en compte:
Noves explotacions silvícoles, ramaderes o d'altres tipus
Conservació de diferents zones amb elevat valror medioambiental
Millora de les pistes i senders
Millorar els sistemes de prevenció d'incendies