La unitat mòbil agrícola de ITV estarà a la Sénia del 5 al 7 de novembre.

Podeu inscriure els vehicles a l’Ajuntament fins el dia 2 novembre, a la planta baixa i en horari d’oficina.