caeuenfrgldeitptrorues

Subvenció per a l'adequació de l'hipòdrom Pla de Roquillo amb la construcció de 3 boxes per als cavalls.

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 13 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 5.000,00€ per l'adequació de l'hipòdrom Pla de Roquillo per a la construcció de 3 boxes per als cavalls per la disputa de les curses PSI federades a la nostra població.