caeuenfrgldeitptrorues

Aprovat inicialment el "Projecte executiu de millora del paviment del Poliesportiu de la Sénia amb la instal·lació de parquet” mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2021-0134 de data 19/02/2021.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2021-01809 publicat el 09/03/2021)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al•legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ

Aquest mes de desembre s’han dut a terme les tasques de manteniment preventiu de la gespa artificial del camp de futbol municipal, necessàries perquè la gespa artificial ofereixi les millors prestacions als seus usuaris. Aquest manteniment preventiu evita que s’hagi de substituir les zones més malmeses per gespa nova i allarga la seua vida útil. Entre d’altres, els motius són els següents:

  • Higiene: per evitar problemes de salut de les usuàries.
  • Estètica: per llevar la brutícia acumulada i millorar l’aparença.
  • Seguretat: la verificació de les juntes d’unió i l’encebament de cautxú afavoreix el manteniment de l’elasticitat i la capacitat d’absorció d’impactes i ajuda a evitar lesions de les usuàries.
  • Qualitat del joc: el manteniment de la gespa ajudar a mantenir el terreny uniforme, amb la qual cosa tant el bot com el rodatge de la pilota és el mateix en qualsevol zona del camp i facilita el joc.
  • Durabilitat: sense un manteniment adequat, es produeix un desgast major i més ràpid del camp, el que significa reduir el temps útil de la superfície i implica haver-la de substituir abans.

Els treballs han consistit en la verificació de les juntes d’unió, l’encebamentde cautxú, neteja superficial del terreny de joc i de les de zones de difícil accés, descompactació i pentinat de la gespa, tractament preventiu per les herbes existents i repàs específic de les zones sensibles pel seu elevat ús i de les més desgastades pel reg.

Aquests treballs han tingut un cost de 875,50 euros + IVA.

 

L'Ajuntament de la Sénia, ha instal·lat 6 dispositius amb la tecnologia OTR (Open Trail Races) per integrar certs recorreguts al Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre, amb intenció de consolidar la destinació senienca com a idònia per a la pràctica esportiva.

Aquesta fòrmula, s'ha pensat per evitar els esdeveniments multitudinaris, portant a la destinació un degoteig de visitants al llarg de tot l'any que, descarregant-se prèviament l'APP corresponent, els comptabilitzarà el temps al seu pas per cada dispositiu i entraran a formar part de la classificació de les curses.
Aquesta acció s'ha dut a terme amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Diputació de Tarragona.

Descarrega't l'app d'OTR (Iphone o Android)

 

L'Ajuntament de la Sénia informa que s'han finalitzat les obres de construcció dels vestidors de l'hipòdrom. Amb aquesta actuació s'aconsegueix millorar la qualitat de les instal·lacions, ja que fins ara, s'havien d'habilitar carpes provisionals perquè es fessin servir de vestidors.

Amb les actuacions que s'han anat fent els darrers anys a l'hipòdrom, es pretén incrementar el nombre de curses en el calendari anual i millorar la qualitat i el nivell de les mateixes. L'actuació ha tingut un cost de 8.040,45 €, dels quals la Diputació de Tarragona n'ha subvencionat 5.000 €.

L'Ajuntament de la Sénia informa que fins al 30 de setembre està obert el termini de sol·licitud de beques per als esportistes seniencs que han competit durant la temporada 2018/2019. Més avall trobareu les bases per realitzar la petició. Per qualsevol dubte us podeu adreçar al PIJ (Punt d'Informació Juvenil) de l'Ajuntament.

INFORMACIÓ GENERAL DE LA BECA I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA