La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia la subvenció de 12.280,50 € del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 per a l’adquisició d’un vehicle de segona mà per a Brigada Municipal, dintre el programa d’inversions.

Nom de l’actuació: Adquisició d’un vehicle de segona mà (camió) per a Brigada Municipal.

Descripció de l’actuació: Adquisició d’un vehicle per a la Brigada Municipal, per desenvolupar correctament les tasques de jardineria i poda, entre altres. Cal tenir en compte que el vehicle adquirit facilitarà les tasques de transport i càrrega de material que ha d'utilitzar la Brigada en les seves tasques habituals, i que no pot fer amb els altres vehicles dels què es disposa.

Cost total de l’actuació: 13.645 €

Import subvencionat pel PAM – Diputació de Tarragona: 12.280,50 €