La regidoria de Cultura i Mitjans de Comunicació, degut a que el desgast sofert pel pas del temps, havia provocat un deteriorament, tant de la cadència en el balanceig com en l'afinació de les campanes del campanar, distorsionant el seu so, va creure convenient i necessari dur a terme l’arranjament de les mateixes, renovant els electro-martells de maça de ferro, adequats a cada campana, amb els seus suports de fixació, així com els relés estàtics que accionen els electro-martells.

En quant a la xarxa i material informàtic de la biblioteca municipal, es va creure oportú ampliar la potència i cobertura de l’actual instal·lació, així com a procedir a la renovació d’ordinadors, programes, plaques, discs durs, etc, ja que per l’antiguitat i el gran nombre d’usuaris, resultava insuficient per a donar un bon servei.

Per a portar a terme aquestes actuacions, s’ha hagut d’assumir un cost total de 5.729,75€ rebent una subvenció per part de Diputació de Tarragona de 3.973,17€ i uns recursos propis de 1.756,58€.