L’Ajuntament de la Sénia informa de les últimes obres realitzades al safareig de la Nòria (situat al c/ Jaume I) per tal d’eliminar les goteres existents, millorar la seua funcionalitat i donar-li un aspecte més adient a la construcció original.

Aquestes obres de rehabilitació han estat subvencionades per la Diputació de Tarragona, organisme que ha aportat la quantitat de 5.975,40 €. L’import restant, se n’ha fet càrrec la regidoria de Cultura.

Part de les actuacions realitzades són: reparar i/o substituir teules per evitar filtracions d’aigua, repicar l’arc d’obra vista, col·locar paviment de rajola ceràmica d’elaboració manual i antilliscant, sanejar les juntes del tram de paret de maçoneria, substituir la instal·lació elèctrica i enllumenat interior, col·locar nou enllumenat a l’accés, folrar les bigues de formigó amb una U de fusta de roure, etc.

Amb aquestes actuacions es pretén millorar i continuar preservant el nostre patrimoni històric, posant en valor elements arquitectònics que ens caracteritzen i que fan referència als aspectes més quotidians del passat i present de la gent del nostre poble.

 

 

 

 Abans de la rehabilitació

 

Després de la rehabilitació