PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Isa Castell Solà
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

L’Ajuntament de la Sénia informa de les últimes obres realitzades al safareig de la Nòria (situat al c/ Jaume I) per tal d’eliminar les goteres existents, millorar la seua funcionalitat i donar-li un aspecte més adient a la construcció original.

Aquestes obres de rehabilitació han estat subvencionades per la Diputació de Tarragona, organisme que ha aportat la quantitat de 5.975,40 €. L’import restant, se n’ha fet càrrec la regidoria de Cultura.

Part de les actuacions realitzades són: reparar i/o substituir teules per evitar filtracions d’aigua, repicar l’arc d’obra vista, col·locar paviment de rajola ceràmica d’elaboració manual i antilliscant, sanejar les juntes del tram de paret de maçoneria, substituir la instal·lació elèctrica i enllumenat interior, col·locar nou enllumenat a l’accés, folrar les bigues de formigó amb una U de fusta de roure, etc.

Amb aquestes actuacions es pretén millorar i continuar preservant el nostre patrimoni històric, posant en valor elements arquitectònics que ens caracteritzen i que fan referència als aspectes més quotidians del passat i present de la gent del nostre poble.

 

 

 

 Abans de la rehabilitació

 

Després de la rehabilitació