Regidoria de Cultura

En data 19 d’abril de 2008 en que la biblioteca Pere de Montcada va inaugurar la seva nova ubicació, es va equipar amb els elements de senyalització necessaris (bústies d’auto-retorn, de correu postal, panels exteriors, d’entrada a l’edifici, vitrines d’horaris, d’activitats, etc. Tota aquesta senyalització és imprescindible per facilitar als usuaris la situació de l’edifici i el material que està exposat a cada sala o àrea, per assabentar-se de dies i horaris d’obertura, per conèixer les normes bàsiques de funcionament, etc.

Després de 10 anys, molts d’aquests elements han sofert el deteriorament lògic i, a més, els canvis que han tingut lloc a la biblioteca han provocat que la majoria de la senyalització requereixi necessàriament una renovació imminent.

En quant al maquinari que es va instal·lar en un primer moment, i després de tants d’anys de funcionament, tant els ordinadors per al públic com els d’us intern, han quedat en moltes de les seves funcions obsolets. En la mateixa situació es troba l’altre tipus de maquinari existent, routers, projector, switchos...

Per aquest motiu la regidoria de Cultura ha cregut que era el moment de renovar tot aquest material i per portar a terme totes aquestes actuacions s’ha hagut d’assumir un cost total de 10.359,06 €, rebent una subvenció per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 6.215,43 € i amb una aportació en recursos propis de 4.142,63 €.

Amb el suport de: