caeuenfrgldeitptrorues

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 5.146,20€ per al finançament de l'actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà corresponents a l'anualitat 2019.