caeuenfrgldeitptrorues

Actualment COPATE està treballant en la redacció del Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

En aquests moments l’elaboració del Pla es troba en el procés de participació ciutadana, i és per aquest motiu que us trametem el següent qüestionari perquè el contesteu i formeu part activa d’aquest. La informació recollida a través de les vostres aportacions permetran elaborar un Pla integrat amb la realitat i necessitats dels municipis.

Per contestar el qüestionari AQUÍ