caeuenfrgldeitptrorues
Up

COVID19

Bases de l'ordenança ajuts per COVID19
00.Sol·licitud ajuts petit comerç COVID 19
01.ANNEX 1_Model declaració altres ajuts COVID 19
02.ANNEX 2_Model declaració responsable COVID 19
03.ANNEX 3_Model compte justificatiu subvenció COVID 19
04.ANNEX 4_ Model sol.transf.bancària COVID 19
 
 
Powered by Phoca Download