caeuenfrgldeitptrorues

Podeu consultar les condicions a l’article 4.4.2 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI. I1 IBI
https://lasenia.cat/html/index.php/ajuntament/govern-municipal/ordenances-2017

Qui pot sol·licitar la bonificació?
Els titulars d’immobles on hagi activitat agropecuària (granja o magatzem agrícola)

Termini per sol·licitar la bonificació:
28 de febrer de 2021

Com fer la sol·licitud?
La sol·licitud està disponible a la Seu electrònica/tràmits destacats/Sol·licitud declaració d’especial interès activitats agropecuàries i bonificació parcial de la quota d’IBI rústica (https://lasenia.eadministracio.cat/info.3) o al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 baixos)

Documentació a presentar:

Explotació ramadera:
__ Cartilla ramadera
__ Alta fiscal al Ministeri d’Hisenda de l’activitat agropecuària

Magatzem agrícola:
__ Documentació DUN.
__ Declaració de renda exercici anterior

En cas que l’activitat econòmica no la desenvolupi el mateix titular de l’immoble:
__ Contracte de lloguer
__ Document de compromís de repercussió de l’import bonificat en concepte d’IBI al preu del lloguer de l’immoble (model adjunt)