caeuenfrgldeitptrorues

Tenint en compte la situació actual que ens manté en l'escenari d'Estat d'alarma i confinament, des de la Regidoria de Comerç, Indústria i Empresa de l'Ajuntament de la Sénia, creiem convenient ajornar la 9a Fira de Primavera, activitat que estava prevista de realitzar el dia 25 d'abril d'enguany.

Tan aviat passem aquesta situació i tornem a la normalitat, des de l'organització valorarem, amb comerços i entitats implicades, considerar una nova data, en funció del desenvolupament de la situació envers la crisi sanitària i de les restriccions/recomanacions que s'aniran donant a través dels estaments governamentals.

Agraïm la comprensió de tots els nostres conciutadans.

Moltes gràcies

La regió sanitària de les Terres de l’Ebre reorganitza els fluxos d’assistència CAP del territori a causa del SARS-COV-2. Les funcions del CAP de la Sénia passen a ser les següents:

  • Es manté l’atenció telefònica al mateix número de telèfon:
    • 977 570 903
  • No hi haurà visites presencials per tal de protegir als sanitaris, però s’activa l’assistència domiciliaria en cas de necessitat.

  • Les cures programades tan presencials com a domicili se mantenen i es realitzaran totes al domicili dels pacients.

  • Es mantéi l’administració de Sintrom amb hora prèvia. El CAP es posarà en contacte amb tots els usuaris per tal d’organitzar les visites.

  • EN CAS D’URGÈNCIA VITAL S’HA DE TRUCAR AL 112 I SEGUIR LES INSTRUCCIONS QUE US DONIN. EN CAP CAS S’HA D’ANAR DIRECTAMENT AL CAP.

Us enllacem a la nota de premsa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tota la informació tècnica sobre la reorganització a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre. LLEGIU-LA AQUÍ.

 

Els dies que estem vivint requereixen mesures excepcionals per garantir les mesures de l'estat d'alarma decretades pel govern. Així, la Sénia s'ha d'adaptar a aquests temps: 

POLICIA LOCAL: La Policía Local de la Sénia es veu obligada a recordar que el trànsit tant a peu com en vehícle està restringit. Per tant, s'haurà d'evitar sortir de casa mentre duri l'estat d'alarma. Qualsevol incompliment d'aquestes normes és sancionable. Les autoritats actuaràn en conseqüència. 

TRACTAMENTS DE LLARGA DURADA: Per tal de no col·lapsar el CAP, els usuaris qeu prenguin tractament de llarga durada i tinguin caducada la medicació s'han de dirigir a la farmàcia amb la targeta sanitària (TSI). 

Les autoritats informen:
 
El certificat autoresponsable de desplaçament: 
 
S'haurà de portar a sobre per tots els desplaçaments efectuats tant a peu com en vehicle a partir de les 00:00 del 22 de març.
 
La policia pot requerir-lo en qualsevol moment. El podeu portar en paper o en digital, i no substitueix en cap cas el certificat de treball que us ha de facilitar la vostra empresa.
 
📌 DESCARREGAR EL DOCUMENT: https://bit.ly/396xQuU
📌 PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL CERTIFICAT: https://bit.ly/2UpuVrP
 
 

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes  i preus públics municipals als veïns i veïnes de la Sénia i en facilitarà l’ajornament o fraccionament.Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. Al mateix temps s’oferiran, en coordinació amb l’Oficina de BASE,  plans individualitzats en cada situació concreta per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per a la ciutadania,  empreses, comerços, autònoms i establiments de restauració.

 

PRIMERA FASE: Paquet urgent de mesures fiscals

 Així mateix també s’activarà un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19 per compensar el pagament de  taxes  i preus públics municipals

TERRASSES BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS: Es retornarà o compensarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

PARADES DE MERCAT: No es cobrarà la taxa d’ocupació de via pública a parades del mercat municipal els dies que no hagin pogut muntar la seva parada per l’estat d’alarma.

COMPLEX ESPORTIU: no es cobraran els preus públics del servei del Complex Esportiu Municipal dels dies que no es pugui obrir per estat d’alarma.

LLAR D’INFANTS: No es cobraran les tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipalels dies que no es pugui obrir per l’estat d’alarma

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: No es cobraran les taxes d’expedició de documents d’administració general següents mentre duri l’estat d’alarma: certificats sobre dades de padró, volants de dades padró, certificats de béns i certificats cadastrals.

 

SEGONA FASE: Mesures econòmiques post estat d'alarma

En una segona fase de mesures econòmiques i un cop aixecat l’estat d’alarma  en funció dels seus recursos, l’Ajuntament de la Sénia estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajuts que contemplin les necessitats sorgides un cop es retorni a la normalitat

Seguint l'objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament de la Sénia mantindrà els pagaments amb les empreses subministradores obligant-se a complir els períodes que marca la normativa.

L’Ajuntament de la Sénia s’adhereix a la petició feta per altres Corporacions Locals per instar al Govern de l’Estat  a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Es proposarà una modificació legislativa per a que les despeses realitzades per les entitats locals destinats a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles.

Subcategories